Specifikace

Specifikace souborů přijímaných systémem TiskarnaOnline.cz

Přečtěte si také nejčastější chyby.

 

Data přijímáme přes FTP účet nebo přes systém TiskarnaOnline.cz (po vytvoření účtu).

Doporučeným formátem souboru je .pdf.  

 

Řádně připravené PDF 

1. acrobat 4 (verze1.3),   

2. rozlišení 350dpi,

3. vektory 2400 dpi,

4. spády 3mm za linkou řezu,

5. katalogy a brožury – strany samostatně v pořadí  1,2,3 ... atd.,

6. barvy CMYK,

7. podrobný název souboru, tj. Katalog_X_vnitrek.pdf Katalog_X_obal.pdf,(kde x=název),

8. skládané letáky jsou připraveny podle šablon, které jsou k dispozici na našem webu,

9. projekt zarovnaný na střed stránky,

10. texty převedené na křivky.

 

Formáty souborů:

TIFF - je důležité dodržet tato pravidla:   

1. formát 1:1,  

2. 3 mm přesah z každé strany,

3. rozlišení 350 dpi,

4. Barevný režim CMYK, bez dalších barevných režimu (nebo zadaný profil „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)“,

5. bez vrstev - sloučené,

6. doporučená komprese LZW nebo ZIP,

7. grafika vystředěná ke stránce,

8. vzdálenost grafických a textových prvků od linie řezu minimálně 3 mm (katalogy a složky min. 5 mm),

9. pokud jsou v projektu použity ořezové značky, musí být naznačené až za přesahem,

10. všechny bitmapy by měly byt uložené v režimu CMYK 8bit na kanál. V případě 16 nebo 32 bit může dojít k chybám, za které TiskarnaOnline.cz nenese zodpovědnost.

 

JPEG - je důležité dodržet tato pravidla:   

1. formát 1:1,

2. 3 mm přesah z každé strany,

3. rozlišení 350 dpi,

4. barevný režim CMYK, bez dalších barevných režimu (nebo zadaný profil „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)“,

5. grafika vystředěná ke stránce,

6. vzdálenost grafických a textových prvků od linie řezu minimálně 3 mm (katalogy a složky min. 5 mm),

7. pokud jsou v projektu použity ořezové značky, musí být naznačené až za přesahem,

8. všechny bitmapy by měly byt uložené v režimu CMYK 8bit na kanál. V případě 16 nebo 32 bit může dojít k chybám, za které 

TiskarnaOnline.cz nenese zodpovědnost.

 

PDF - PrePress - shodný: Acrobat 4 (PDF 1.3):   

1. všechny fonty písma převedené na křivky,

2. 3 mm přesah z každé strany,

3. jestli jsou v projektu použity bitmapové mapy, musí být v měřítku 1:1,

4. rozlišení 350 dpi,

5. barevný režim CMYK, bez dalších barevných režimu (nebo zadaný profil „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)“,

6. grafika vystředěná ke stránce,

7. vzdálenost grafických a textových prvků od linie řezu minimálně 3 mm (katalogy a složky min. 5 mm),

8. pokud jsou v projektu použity ořezové značky, musí být naznačené až za přesahem,

9. všechny bitmapy by měly byt uložené v režimu CMYK 8bit na kanál. V případě 16 nebo 32 bit může dojít k chybám, za které 

TiskárnaOnline.cz nenese zodpovědnost.

 

CDR - soubor programu Corel Draw (do verze X4):

1. lakované práce - grafika a lakování na samostatné stránce, 1:1,

2. výřezy v projektu (na první straně linie výřezu, na druhé straně grafika bez linií řezu)-linie řezání označené modrou barvou, ohyb označen červenou barvou, 1:1,

3. písmo převedené na křivky,

4. 3 mm přesah z každé strany,

5. použité bitmapy splňují výše uvedené požadavky (1:1, 350dpi,CMYK),

6. práce nemůže obsahovat žádné další barvy,

7. projekt, výřez i lakovaní zarovnané ke stránce,

8. rozlišení 350 dpi,

9. barevný režim CMYK, bez dalších barevných režimu (nebo zadaný profil „Coated Fogra 27 (ISO12647-2):2004)“,

10. vzdálenost grafických a textových prvků od linie řezu minimálně 3 mm (katalogy a složky min. 5 mm),

11. pokud jsou v projektu použity ořezové značky, musí být naznačené až za přesahem,

12. všechny bitmapy by měly byt uložené v režimu CMYK 8bit na kanál. V případě 16 nebo 32 bit může dojít k chybám, za které 

TiskarnaOnline.cz nenese zodpovědnost,

13. orientace grafiky se musí shodovat s orientací papíru (pro práci "Na šířku" je potřeba i návrh v Corelu přepnout "Na šířku").

 

PŘÍPRAVA GRAFIKY: 

Katalogy a brožury je potřeba zaslat ve formátu PDF stránku po stránce. Na každé straně je potřeba uvést číslo stránky (pokud nemá být na stránku vytisknutá, musí být číslo za linkou řezu - na spádu).

 

Pokud má být na obě strany produktu vytištěna stejná grafika, doporučujeme jeden soubor s grafikou přidat k objednávce dvakrát.

 

Důležité prvky tiskoviny nesmí být k linkám řezu blíže než 3 mm (doporučujeme 5 mm), případně, při sešívaných tiskovinách 5 mm (doporučujeme 8 mm).

 

Pozor: všechny projekt zaslané ve formátu CDR jsou konvertovány na PDF s konverzí barev na CMYK.

 

VŠECHNY TEXTY MUSÍ BÝT PŘEVEDENÉ NA KŘIVKY!

 

V případě souboru PDF vyexportovaných z programu CorelDraw, je potřeba vybrat všechny fotografie a objekty v práci a spojit je s pozadím – převod na bitmapovou grafiku, aby se zabránilo chybám.

V souvislosti s možností výskytu chyb při generování souboru PDF ve VEKTOROVÉ podobě (ne jako bitmapy) z programu Adobe Photoshop, výstupní soubor z programu Adobe Photoshop musí být uložen ve formátu TIFF bez vrstev (sloučené vrstvy). 

TiskárnaOnline.cz NENESE zodpovědnost za chybně vygenerované soubory PDF z programu AdobePhotoshop, nebo soubor špatně vygenerovaný z programu Adobe Photoshop nebo CorelDraw překonvertováný přes jiný program (např. Adobe InDesign).

 

Soubory jsou automatický otáčené vpravo/vlevo - nikdy ne nahoru/dolu.

TiskarnaOnline.cz nenese zodpovědnost za nesprávně otočené strany.

 

Můžete si nechat ověřit Vámi zaslané soubory – stačí při objednávaní produktu vybrat volbu "Plnohodnotné ověření". V takovém případě Vám bude na Váš účet zaslán soubor k potvrzení. 

 

TiskarnaOnline.cz nenese zodpovědnost za špatně připravené nebo nepřipravené soubory podle specifikací a chyby v tisku z tohoto plynoucí.