Časté chyby

Připravujete si grafiku sami? Pak se vyvarujte následujících nejčastějších chyb, abychom nemuseli Vaše soubory vracet a nezdržoval se tisk:

1.Nedodržení formátu:

Když vytváříte grafiku, nastavte si velikost formátu souboru na velikost Vámi vybrané tiskoviny + velikost přesahu (viz bod 2.).

Špatný formát

2.Vynechané přesahy:

Každý dokument musí mít přesahy (spády, okraje) pozadí 3 mm přes základní velikost.

3.Nízké rozlišení použitých bitmap:

Tohle není závažná chyba, ale pokud chcete tiskoviny ve výborné kvalitě, je potřeba volit takové bitmapy, aby při použité velikosti měli rozlišení alespoň 350dpi.

Většině chyb se dá předejít použitím našich šablon (po nakonfigurování produktu stáhnete šablonu kliknutím na tlačítko „Uložit šablonu“). 

Více informaci o formátu zasílaných souboru najdete v sekci Specifikace.