Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

 

1.1 Vlastníkem a správcem TiskarnaOnline.cz je:
A8 REKLAMA kreativ s.r.o. 
IČ: 64511871
se sídlem 1. Máje 276  
73961 Třinec- Staré Město 
Dále jen „správce“ nebo „poskytovatel“.
1.2 Služba TiskarnaOnline.cz je dostupná na webové adrese TiskarnaOnline.cz.
1.3 Tyto podmínky obsahují:
a) podmínky poskytování služeb;
b) pravidla přijímání objednávek;
c) pravidla spravování uživatelských dat;
d) podmínky reklamace;
e) pravidla pro přijímání souboru pro tisk;
f) odpovědnost Tiskárny online;
 

2. Podmínky poskytování služeb

 

2.1 Použití služeb TiskarnaOnline.cz znamená, že souhlasíte s pravidly a podmínkami obsaženými v tomhle textu a se zákonem O ochraně a zpracování osobních údajů.
2.2 Služby TiskarnaOnline.cz mohou využívat pouze osoby, které mají v systému TiskarnaOnline.cz založený účet.
2.3 Pro vytvoření účtu v systému je potřeba vyplnit registrační formulář na webových stránkách TiskarnaOnline.cz.
2.4 Při nedodržení pravidel, nebo ukončení spolupráce s uživatelem může administrátor účet odstranit.
2.5 TiskarnaOnline.cz si vyhrazuje právo uchovávat informace (zadané při registraci) a všechny údaje o objednávkách uživatele, pokud bude jeho účet odstraněn.
2.6 Uživatel může změnit údaje zadané při registraci do systému TiskarnaOnline.cz písemnou žádosti odeslanou na e-mailovou adresu info@tiskarnaonline.cz.
 

3. Objednávky

 

3.1 Objednávku můžou podat pouze uživatelé, kteří mají registrovaný účet na TiskarnaOnline.cz. Vyplnění a odeslání objednávkového formuláře znamená objednání služby. Doba trvání realizace se počítá ode dne přijetí všech údajů ze strany uživatele nezbytných k realizování objednávky. 
Proces ověření může být zahájen za těchto podmínek:
- soubor je nahrán a spojen s objednávkou
- je provedena platba (při výběru metody “Platba převodem, platba předem”);
- je předán příkaz k realizaci;
3.2 Termíny přijetí objednávky
Objednávky v systému TiskarnaOnline.cz lze provést 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Objednávky přijaté před 16. hodinou jsou ověřovány v den přijetí, objednávky přijaté po 16. hodině jsou ověřovány následující den.
3.3 Podmínky realizace objednávky
Standardní objednávky (nacházející se v ceníku 
TiskarnaOnline.cz) jsou realizovány v soulady s termíny přiřazených k jednotlivým produktům TiskarnaOnline.cz. Termíny nestandardních produktů (které nejsou uvedené v ceníku) se určuji individuálně.
3.4 Termín realizace objednávky se počít ode dne přijetí souborů k objednávce. V případě provádění nestandardních realizací si TiskarnaOnline.cz vyhrazuje právo na změnu termínu realizace.
3.5 Stornování objednávky zaplacené převodem je zpoplatněno administrativním poplatkem 130 Kč. Vracená částka je snížena o tento poplatek.
3.6 Objednávky:
- nezaplacené,
- nepředané k realizaci,
- vrácené a neobnovené
budou po 30-ti dnech odstraněny.
 
 
4. Reklamace

 

4.1 Reklamací může podat jakýkoliv uživatel TiskarnaOnline.cz, který provedl objednávku. Reklamaci je možné podat prostřednictvím stránek TiskarnaOnline.cz po přihlášení ke svému účtu. Jakékoliv dodatečné informace k reklamaci lze poslat na e-mailovou adresu reklamace@tiskarnaonline.cz.
4.2 Podmínky reklamace
4.2.1 Při ohlašování reklamace je uživatel povinný použít login obdržený pří registraci a uvést číslo objednávky, kterou chce reklamovat.
4.2.2 Každá reklamace musí povinně obsahovat detailní popis závady.
4.2.3 V případě ohlášení pomocí systému TiskarnaOnline.cz je potřeba vybrat příslušné informace z tabulky a napsat detaily závady. Reklamace nesplňující tyto kritéria nebudou brány v úvahu.
4.2.4 Každá reklamace podaná klientem a splňující výše uvedená kritéria bude řešena individuálně.
4.2.5 Termíny oznámení reklamace
Reklamaci je možné podat do 7 dnů od chvíle doručení. Reklamace podány po tomto termínu nejsou brány v úvahu.
4.2.6 Stížnosti jsou přijímány v pracovní dny do 16:00 hodin.
4.2.7 Reklamace, bez ohledu na druh žádosti, budou zpracovány v době menší než 7 pracovních dnů, počínaje dnem nahlášení závady.
4.2.8 Reklamace podané v nepracovní dny a svátky budou vyřízeny do 7 pracovních dnů počínaje prvním pracovním dnem od podání žádosti.
 
Na reklamaci podanou po sedmi dnech ode dne převzetí zásilky zaniká nárok.
 
4.3 Podmínky reklamace zásilky
4.3.1 Viditelné poškození nebo částečná ztráta zboží
Tvrzení o pochybení přepravce je potřeba písemně sepsat po obdržení zboží do protokolu škody za přítomnosti dopravce. Oznámení je potřeba písemně oznámit do 5-ti pracovních dní od obdržení zásilky. V případě poškození je příjemce povinen nechat zásilku k dispozici TiskarnaOnline.cz, dokud nebude reklamace vyřešena.
4.3.2 Zpoždění v doručení zásilky
Příjemce musí tento fakt oznámit na zásilkovém listě v přítomnosti kurýra přepravní společnosti. Potřebné jsou údaje o datu a času doručení a o důvodu zpoždění doručení (uvede zástupce přepravní společnosti). V případě prokázaného odmítnutí zásilky příjemce je zboží vráceno tiskárně na úkor kupujícího.
Zásilka, které do 30-ti dnů od překládaného data doručení nedojde na místo určení, je považována za ztracenou.
Reklamace z důvodu nedoručení a nedodržení pravidel Služeb a Dodatečných služeb může podat do přepravních firem pouze TiskarnaOnline.cz. Reklamaci je potřeba podat písemně do sedmi dnů.
4.4 Odmítnutí přijatých souborů
Kliknutím na tlačítko „Akceptovat soubor přes jeho odmítnutí“ se odešle soubor i s jeho chybami k tisku. Tato operace nemůže být předmětem reklamace a nemůže být anulována.
 

5. Tiskové materiály

 

5.1 TiskarnaOnline.cz neodpovídá za obsah souboru zaslaných zákazníkem. Pokud materiály obsahují ilegální obsah, může TiskarnaOnline.cz odmítnout jejich tisk.
5.2 Tiskarna nedělá úpravy (obsahu) souboru zaslaných zákazníkem.
5.3 Nahrané materiály k tisku musí být připraveny podle určených specifikací. TiskarnaOnline.cz nenese zodpovědnost za špatně přichystané soubory nebo soubory nepřichystané podle specifikací a za chyby z toho plynoucí.
5.4 Všechny provedené opravy tiskárnou online jsou zasílaný uživateli ke schválení. Doba realizace je v takovém případě počítaná ode dne přijetí schváleni od uživatele.
5.5 TiskarnaOnline.cz není zodpovědná za soubory nahrané do systému TiskarnaOnline.cz.
5.6 TiskarnaOnline.cz nearchivuje zaslané soubory. Soubory na serveru FTP a soubory poslány k tisku jsou po 30-ti dnech smazány.
 

6. Rozsah odpovědnosti služby

 

6.1 TiskarnaOnline.cz nenese zodpovědnost za:
a) Chyby v tisku z hlediska obsahu;
b) Chyby v tisku z technického hlediska u souborů, které nebyly kontrolované systémem 
TiskarnaOnline.cz;
c) Tolerance chyby řezání může být až 2mm;
d) Chyby v tisku souboru potvrzených zákazníkem, které obsahují technické nebo obsahové chyby;
e) Zpoždění dodávky zboží externími kurýry;
f) Zpoždění vypracování objednávky z příčin, za které nenese zodpovědnost TiskarnaOnline.cz (např. výpadek proudu atp.);
g) Zpoždění z důsledku pozdějšího dodání pravdivých údajů klienta;
h) Za dobu převodu peněz mezi bankami;
i) Počet kusů doručených výrobku, pokud jsou v toleranci +-5 % od počtu zadaného při objednávce;
j) Pozdní doručení zboží. V potaz je bráno pouze poškození zboží při přepravě (viz bod 4.3).
 

7. TiskarnaOnline.cz si vyhrazuje právo na změnu pravidel. Oznámení o změně bude uveřejněno na hlavní stránce.

 

8. Osobní vlastnictví

Všechny logotypy, názvy, grafické projekty, videa, texty, formuláře, skripty, zdrojové kódy, hesla, produktová značky, znaky stránek jsou chráněné a patří stránkám TiskarnaOnline.cz. Přebíraní, kopírovaní, modifikace, přeposílaní nebo distribuování jakýchkoliv chráněných prvků ze stránky www.tiskarnaonline.cz bez povolení vlastníka je zakázáno.